Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Første del, Ryfylketunnelen, ble åpnet for trafikk 30. desember 2019. Resten av sambandet, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, åpnet 22. april 2020


Vi har levert en rekke utstyr til prosjektet:


 • Traftech Gantek fagverksportaler
 • Traftech Imposa prefab. betongfundamenter
 • Traftech Imposa LED fullgrafiske fartsgrenser, 
  fareskilt, vegvisningstavler og informasjonsskilt og kjørefeltsignaler
 • Syrefaste braketter, dragere og opphengssystemer
 • Etterlysende rømningsveiskilt og innvendig belyste rømningsveiskilt
 • Retroreflektive trafikkskilt i dagsone
 • Traftech rødblink til tunnel
 • Klammer og festemateriell
 • Lattix påkjøringsvennlige master