I Tromsøysundtunnelen er det installert SMA Støtputer levert av BD Samferdsel. Tidligere i juni ble en av disse påkjørt av en personbil sannsynligvis i 70-80 km/t. Vi er svært glade for å meddele at støtputen fungerte helt etter intensjonen. Personen i bilen ble sendt til legevakta for sjekk etter sammenstøtet men det er ingen tvil om at uten støtpute montert på stedet ville påkjørselen ha fått mye større konsekvenser.

 

SMA Støtputer er basert på moderne teknologi og nyere forskning og består av hel serie produkter for små og store veier, bysentrum og tunneler.