Berghaus Trafikklys

A000028

Pris på forespørsel


Vi tilbyr mobile trafikklys for alt fra trafikkregulering ved etablering av midlertidig fotgjengerovergang til større, mer komplekse veikryss.
Kategorier Varslings- og sikringsutstyr
Delkategorier Mobile trafikklys
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

Generelt om våre mobile trafikklys
Berghaus mobile trafikklys leveres med LED-lamper som krever lite strøm, noe som gir lang brukstid. I tillegg kan alle våre trafikklys utstyres med SMS-overvåkning på forespørsel. Vår SMS-modul gjør det enkelt for operatører å holde seg oppdatert på statusen til trafikklyssystemet. Vennligst oppgi om du ønsker SMS-overvåkning, batterier og/eller batteriladere inkludert dersom du sender en henvendelse om pris på forespørsel. 

Mobile trafikklys FG2
Dette mobile trafikklyset er for opprettelse av midlertidig fotgjengerovergang. Trafikklyset er enkelt å transportere, da signalhodene kan plasseres i batterikassene. Trafikklysene driftes med kabelkommunikasjon. 

Mobile trafikklys MPB 3200
Mobile trafikklys MPB 3200 utgjør et spesielt trafikklyssystem for trafikkavhengig vekselvis enfeltsregulering (skyttelssignalanlegg). Standard utgave er utstyr med radarsensorer som retningsdetektorer. Trafikklyssystemet kan driftes med enten radio-, kabel- eller klokkestyrt program. Trafikklysene kan fås med hengerfester og/eller sender og mottaker for rødlys-styring på forespørsel.  

Programmer i MPB 3200 (styringstyper)
- Automatisk klokkeprogram (ikke trafikkstyrt)
- Radio/kabel: alltid til maks grønntid
- Radio/kabel: går til maks grønntid ved konstant trafikk, dvs. trafikkstyrt
- Radio/kabel: begge lys står i rødt fram til deteksjon (grunninnstilling begge lys konstant rødt)
- Radio/kabel: begge lys konstant rødt (allrød)
- Radio/kabel: manuelt program fra valgfri trafikklysside
- Klokkeprogram: manuelt program (konstant grønt)
- Klokkeprogram: manuelt program (konstant rødt)
- Lamper AV
- Gulblink

Mobile trafikklys MPB 3400
Mobile trafikklys MPB 3400 er et spesielt trafikklyssystem som kan brukes til trafikkavhengig vekselvis enfeltsregulering (skyttelsignalanlegg), T-kryss og kryssende veier. Standard utgave er utstyrt med radarsensorer som retningsdetektorer. Trafikklyssystemet kan driftes med enten radio-, kabel- eller klokkestyrt program. Trafikklysene kan fås med hengerfester og/eller sender og mottaker for rødlys-styring på forespørsel.  

Ved drift av trafikklyssystemet i T-kryss eller ved kryssende veier behøves 3 eller flere trafikklys. 

Programmer i MPB 3400 (styringstyper)
- Radio/kabelbasert styring: Automatisk klokkeprogram (ikke trafikkavhengig)
- Radio/kabelbasert styring: Går til maks grønntid ved konstant trafikk (automatisk – trafikkavhengig)
- Radio/kabelbasert styring: Begge lys står i rødt fram til deteksjon (rødt lys som grunninnstilling for begge trafikklys) (automatisk – trafikkavhengig)
- Radio/kabelbasert styring: Begge lys konstant rødt (allrød)
- Radio/kabelbasert styring: Manuelt program fra valgfri trafikklysside
- Klokkebasert styring: Automatisk program
- Klokkebasert styring: Manuelt program (konstant grønt)
- Klokkebasert styring: Manuelt program (konstant rødt)
- Lamper AV
- Gulblink

Fysiske data

Trafikklys FG2
Lengde: 2108,00 mm
Bredde: 2108,00 mm
Høyde: 6000,00 mm
Vekt: 162,00 kg.

Batteriboks: 1050x800x950 (HxBxD)

Trafikklys MPB 
Alle MPB-trafikklys har samme fysiske mål, uavhengig av modell. De fysiske målene på standard MPB-trafikklys og på MPB-trafikklys med hengerfeste er angitt nedenfor. 

Trafikklys MPB (standard)
Lengde: 740,00 mm
Bredde: 670,00 mm
Høyde: 2560,00 mm
Vekt: 72,00 kg
Vekt uten batteri: 44,00 kg.

Trafikklys MPB (med hengerfeste)
Lengde: 2150,00 mm
Bredde: 850,00 mm
Høyde: 2340,00 mm
Vekt: 112,00 kg.
Vekt uten batteri: 84,00 kg. 


Annen teknisk beskrivelse

Trafikklys FG2
Kontroller
Materiale: Glassfiberforsterket plastikk
Dimensjoner: 530x550x280 mm (HxBXD)
Vekt: ca. 14,5 kg
Inngangsspenning: 12 V DC
Utgangsspenning: 12 V DC

Strømforbruk
0,3 A (hvilemodus uten signalhode)
Drift – dagtid:
Drift – Dagtid: 6 A med 10 W lamper (alle røde)
Drift – Natt: 3.5 A med 10 W lamper (alle røde)
Drift – Dagtid: 10 A med 20 W lamper (alle røde)
Drift – Natt: 5.5 A med 20 W lamper (alle røde)

Anbefalt batteritype: 12V 140/170Ah batteri
Lamper: LED Ø200 12V


Trafikklys MPB
For alle våre mobile trafikklys MPB:
- Lamper: LED Ø200 12V
- Overspenningsbeskyttelse opptil 28V DC
- Automatisk lysdemping (om natten)
- Feilpolings- og spenningssynkningsvern
- Radarsensor som retningsdeteksjon (i VA-utførelse)
- Driftspenning: ca 8-14 V likespenning
- Operatørtid: avhengig av program, trafikk og klima. Gjennomsnittlig ca 4 dager ved radiostyring og ca. 6 dager ved klokkestyring.
- Batteritype: 12V 115 Ah batteri - Sikring: 4 A, 5x20, middels trege (vanlig handelsvare)
- Radiostrekning: maks lengde under ideelle forhold ca. 750 meter.
- Radioutstyr: Radiomodul CE-merket. Testet i 1 kanal-, 3 kanal- og 16 kanalutførelse

Strømopptak i kabel- og klokkebasert trafikkstyring
- Dagtid: ca. 0,52 Aà trafikklys (LED)
- Bruk om natten: ca. 0,45 Aà trafikklys (LED)

Strømopptak i radiobasert trafikkstyring
- Dagtid: ca. 0,75 Aà trafikklys (LED)
- Bruk om natten: ca. 0,65 Aà trafikklys (LED) 

For mer informasjon om våre mobile trafikklys, se FDV-dokumentasjon for produktene nedenfor, eller ta kontakt med Brødrene Dahl avd. Samferdsel.  


Linker til FDV-dokumentasjon:

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Varslings- og sikringsutstyr
Delkategorier Mobile trafikklys
FDV-dokumentasjon

Handlekurv

Lukk