Premark - Primer 4 liter

9723493

Veil. pris :
Legg til
Lagervare :
4 liter Premark Primer for feste av Premark på betong, stein og/eller gammel asfalt.
Kategorier Diverse vei- og trafikkprodukter
Delkategorier Premark veioppmerking
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

PREMARK er prefabrikkert veioppmerking i slitesterk termoplast klar til bruk for utlegging året rundt. Det er enkelt og raskt, og kan gjøres av kun én person, én kost og én gassbrenner! Vi har de mest brukte variantene på lager og de øvrige skaffes på kort varsel.

Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstand: Viskos væske
Farge: Klar
Lukt: Lukt av hydrokarbon
Oppløselighet: Organiske oppløsningsmidler
Eksplosjonsgrense., %-%: 1-12
Flammepunkt: -4°C
Antennelsestemperatur: >200°C
Massefylde: (kg/m³): ~830
Oppløselighet i vann: <1%
Kokepunkt: 77-99°C
Viskositet: >7mm²/s (40°C)

For mer informasjon, se FDV-dokumentasjon for produktet.

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Diverse vei- og trafikkprodukter
Delkategorier Premark veioppmerking
FDV-dokumentasjon
Egenskaper :
Produktgruppe Tilbehør til Premark veioppmerking

Handlekurv

Lukk