Skilt 713 "Vegviserfløy"

A000005

Pris på forespørsel


Skilt 713 "Vegviserfløy" er vegvisere med tekst som skal plasseres i eller nær kryss eller avkjøring, slik at de tydelig markerer hvor sideveg eller avkjøring tar av fra gjennomgående veg. Skiltbudskap etter avtale mellom kunde og produsent.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

Skilt 713 som vegviserfløy
I enkle kryss mellom veger med liten trafikk og lavt fartsnivå, eller i avkjørsler, kan skilt 713 utformes som en- eller tosidig vegviserfløy med teksthøyde H = 105 mm, utkraget fra en enkel skiltstolpe. Stolpen kan ha en vegviserfløy for hver vegarm.

Vegviserfløy skal ikke benyttes hvis det er satt opp andre typer vegvisere i samme kryss eller avkjørsel.

Generelt om vegvisningsskilt
Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

Veivisningsskiltene er delt inn i tre hovedgrupper:
- Skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsvei – orienteringstavler plassert i god avstand foran kryss eller avkjøring.
- Skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsvei – veivisere plassert like foran eller inne i kryss eller avkjøring.
- Skilt for rutebekreftelse eller orientering – veiruteskilt, avstandsskilt og stedsnavnskilt.

I tillegg finnes noen veivisningsskilt for særlige formål, for eksempel sykkelruter og omkjøringer.

 
Størrelse og utforming
De fleste veivisningsskiltene bygges opp av skiltenheter som har felles grunnform – en rektangulær skiltflate avgrenset av bord. På denne skiltflaten settes skiltbudskapet sammen av en rekke standardiserte visningselementer (piler, symboler, tekst m.m.) etter detaljerte regler for innbyrdes plassering, avstander og størrelse for de enkelte elementene.

I tillegg til navn, kan veivisningsskilt vise veinummer og andre veiruteskilt, servicesymboler og andre veivisningssymboler.

Det brukes ulike farger på veivisningsskiltene for at det skal være lettere for trafikanter å finne riktig veivisning:
- Gule veivisningsskilt (blå på motorvei) viser geografiske mål, og er de skiltene vi orienterer oss etter i veinettet og over lengre avstander.
- Hvite veivisningsskilt (eller hvite felt på gule og blå skilt) viser lokale mål som servicetilbud og andre virksomheter.
- Brune veivisningsskilt viser mål som har særlig interesse for turisttrafikk
- Oransje veivisningsskilt viser midlertidige omkjøringer, for eksempel i forbindelse med veiarbeid.
 

For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

Avhengig av hva du som kunde ønsker, kan disse skiltene fås i ensidig og tosidig utførelse. Produktet leveres med endeholder. Fysiske data varierer avhengig av skiltbudskap. 

Veiledende størrelser
Lengde: fra 600 til 1400 mm
Høyde: fra 195 til 350 mm
Vekt: henholdsvis fra 0,95 kg til 4,00 kg
Platetykkelse: 6 mm

Refleksfolie: Klasse 1
Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
FDV-dokumentasjon
Egenskaper :
Skilt 713 Fløy
Refleksklasse KL1
Størrelse 600x195
Størrelse 800x195
Størrelse 1000x195
Størrelse 1200x195
Størrelse 1400x195
Størrelse 800x350
Størrelse 1000x350
Størrelse 1200x350
Størrelse 1400x350
Størrelse 600x350

Handlekurv

Lukk