Skilt 729 "Gatenavn-/vegnavnskilt"

A000004

Pris på forespørsel


Skilt 729 "Gate-/vegnavnskilt" har som mål å gi lokal vegvisning til alle trafikanter. Skiltbudskap etter avtale mellom kunde og produsent.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

Veg- og gatenavnskilt har en meget viktig funksjon og må derfor planlegges og oppsettes nøyaktig. Spesielt må det tas hensyn til at trafikantene har kort tid til å oppfatte skiltene, og at skiltene ofte ikke kan plasseres på det mest ideelle sted. Ved oppsetting av gatenavnskilt må det tas hensyn til de øvrige trafikkskilt, slik at ikke trafikantenes oppmerksomhet blir ledet bort fra disse.

Generelt om vegvisningsskilt
Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

Veivisningsskiltene er delt inn i tre hovedgrupper:

- Skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsvei – orienteringstavler plassert i god avstand foran kryss eller avkjøring.
- Skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsvei – veivisere plassert like foran eller inne i kryss eller avkjøring.
- Skilt for rutebekreftelse eller orientering – veiruteskilt, avstandsskilt og stedsnavnskilt.

I tillegg finnes noen veivisningsskilt for særlige formål, for eksempel sykkelruter og omkjøringer.

 

Størrelse og utforming

De fleste veivisningsskiltene bygges opp av skiltenheter som har felles grunnform – en rektangulær skiltflate avgrenset av bord. På denne skiltflaten settes skiltbudskapet sammen av en rekke standardiserte visningselementer (piler, symboler, tekst m.m.) etter detaljerte regler for innbyrdes plassering, avstander og størrelse for de enkelte elementene.

I tillegg til navn, kan veivisningsskilt vise veinummer og andre veiruteskilt, servicesymboler og andre veivisningssymboler.


Det brukes ulike farger på veivisningsskiltene for at det skal være lettere for trafikanter å finne riktig veivisning:

- Gule veivisningsskilt (blå på motorvei) viser geografiske mål, og er de skiltene vi orienterer oss etter i veinettet og over lengre avstander.
- Hvite veivisningsskilt (eller hvite felt på gule og blå skilt) viser lokale mål som servicetilbud og andre virksomheter.
- Brune veivisningsskilt viser mål som har særlig interesse for turisttrafikk
- Oransje veivisningsskilt viser midlertidige omkjøringer, for eksempel i forbindelse med veiarbeid.

 
For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

Avhengig av hva du som kunde ønsker, kan disse skiltene fås i ensidig og tosidig utførelse, og med enten refleksklasse 1 eller refleksklasse 2. Fysiske data varierer avhengig av skiltbudskap. 

Veiledende størrelser:
Lengde: fra 400 til 1000 mm
Høyde: fra 150 til 220 mm
Vekt: henholdsvis fra 0,636 til 2,592 kg
Tykkelse: 4 mm

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
FDV-dokumentasjon
Egenskaper :
Størrelse 500x220
Størrelse 400x220
Størrelse 800x220
Størrelse 800x150
Størrelse 700x150
Størrelse 1100x220
Størrelse 600x220
Størrelse 700x220
Størrelse 900x220
Størrelse 1100x150
Størrelse 900x150
Størrelse 1000x220
Refleksklasse KL2
Refleksklasse KL1
Størrelse 400x150
Størrelse 500x150
Størrelse 600x150
Skilt 729
Størrelse 1000x150

Handlekurv

Lukk