Tosidig skilt 749 "Vegviser for gangtrafikk" KL1 850x350 mm, med endeholder

9717068

Veil. pris :
Legg til
Lagervare :
Skilt 749 "Vegviser for gangtrafikk" kan anvendes for å vise retning og avstand til mål som har spesiell interesse for gående, eller for visning til andre mål langs den mest egnede rute for gående. Dette er et tosidig skilt. Vennligst oppgi mål (som oftest stedsnavn) og avstand (til mål) som skal stå på skiltet ved bestilling av dette produktet.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

Vegvisningsskilt
Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

Veivisningsskiltene er delt inn i tre hovedgrupper:
• Skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsvei – orienteringstavler plassert i god avstand foran kryss eller avkjøring.
• Skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsvei – veivisere plassert like foran eller inne i kryss eller avkjøring.
• Skilt for rutebekreftelse eller orientering – veiruteskilt, avstandsskilt og stedsnavnskilt.

I tillegg finnes noen veivisningsskilt for særlige formål, for eksempel sykkelruter og omkjøringer.

Størrelse og utforming
De fleste veivisningsskiltene bygges opp av skiltenheter som har felles grunnform – en rektangulær skiltflate avgrenset av bord. På denne skiltflaten settes skiltbudskapet sammen av en rekke standardiserte visningselementer (piler, symboler, tekst m.m.) etter detaljerte regler for innbyrdes plassering, avstander og størrelse for de enkelte elementene. 
I tillegg til navn, kan veivisningsskilt vise veinummer og andre veiruteskilt, servicesymboler og andre veivisningssymboler.

Det brukes ulike farger på veivisningsskiltene for at det skal være lettere for trafikanter å finne riktig veivisning:
• Gule veivisningsskilt (blå på motorvei) viser geografiske mål, og er de skiltene vi orienterer oss etter i veinettet og over lengre avstander.
• Hvite veivisningsskilt (eller hvite felt på gule og blå skilt) viser lokale mål som servicetilbud og andre virksomheter.
• Brune veivisningsskilt viser mål som har særlig interesse for turisttrafikk
• Oransje veivisningsskilt viser midlertidige omkjøringer, for eksempel i forbindelse med veiarbeid.

For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.

Lengde: 850,00 mm
Høyde: 350,00 mm

Platetykkelse: 3,00 mm aluminium

Refleksfolie: Klasse 1
Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vegvisningsskilt
FDV-dokumentasjon
Egenskaper :
Refleksklasse KL1
Størrelse 850x350
Skilt 749

Handlekurv

Lukk