Vassdragsskilt 1.01 "Overløpsterskel, person" LS KL1

9720131

Veil. pris :
Legg til
Lagervare :
Dette norske vassdragsskiltet er fareskilt 1.01 "Overløpsterskel, person" som varsler om særlig fare og angir farens art.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vassdragsskilt
Måleenhet Stk.
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
FDV-dokumentasjon

Norske vassdragsskilt
Skilt bør utformes i tråd med anbefalinger og lages med reflekterende bakgrunn. De bør utføres i samme materiale og standard som veitrafikkskilt. Forslag til anbefalte vassdragsskilt er vist i den komplette oversikten i NVEs publikasjon nevnt under. Dersom det er behov for andre typer skilt, bør tilsvarende utforming benyttes. Det anbefales alltid bruk av underskilt med forklarende tekst for at skiltene skal forstås riktig.

Disse bør utføres i sort tekst på hvit bakgrunn med en tynn sort ramme rundt. Vassdragsskiltene har ikke samme juridiske status som Statens Vegvesen sine skilt. Det er ikke gitt forskrifter som regulerer vassdragsskiltene, og dameier har derfor ikke sanksjonsmuligheter hvis skiltene ikke respekteres.

Skilt med gul bakgrunn kan være hensiktsmessig å bruke i områder med store åpne flater, for eksempel i vinterlandskap og i høyfjellet. Gul farge fanger lettere folks oppmerksomhet, og gjør at skiltene synes bedre på lengre avstand.

Viktig å tenke på ved skiltutforming:
• bruk egnet skilt for den faren det skal advares mot
• bruk underskilt med forklarende tekst
• tilpass tekst på underskilt etter hvilket publikum som normalt besøker anlegget
• tekst bør være kortfattet, entydig og klar
• bruk stor nok skiltstørrelse slik at informasjonen når publikum på sikker avstand

For mer informasjon, se Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) publikasjon «Sikringstiltak ved vassdraganlegg».

Lengde: 700,00 mm
Høyde: 700,00 mm
Platetykkelse: 3,00 mm
Vekt: 4,00 kg.


Skilt av aluminium

Refleksfolie: Klasse 1
Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

Informasjon :
Antall i pakke 1
Minimum antall 1
Måleenhet Stk.
Kategorier Skilt
Delkategorier Vassdragsskilt
FDV-dokumentasjon
Egenskaper :
Vassdragsskilt 1.01
Størrelse 700X700
Refleksklasse KL1

Handlekurv

Lukk